647f101b95794.jpg


PHÒNG NHÂN SỰ / ĐÀO TẠO

Doanh nghiệp của bạn mới thành lập và đang cần setup một bộ máy nhân sự toàn diện nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Dịch vụ Phòng Nhân sự sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề

-         Tuyển nhân sự hiệu quả

-         Phỏng vấn sàng lọc ứng viên

-         Đào tạo nhân sự chiến lược

-         Bộ máy nhân sự sẵn sàng


ĐẶC BIỆT với hệ thống các phòng ban chức năng có sẵn, các Doanh nghiệp mới thành lập có thể đi vào hoạt động ngay mà không cần mất thời gian chờ đợi, bên cạnh đó có thể song song tuyển dụng các nhân sự chủ chốt cho doanh nghiệp.

Học viện CEO với ưu thế là đơn vị chuyên đào tạo các nhân sự quản lý và vận hành chuyên nghiệp, các học viên sau đào tạo có thể điều hành các doanh nghiệp SME, Startup một cách hiệu quả và chi phí tiết kiệm nhất.


Ưu điểm của giải pháp CEO Điều hành của

-         Tiết kiệm chi phí tuyển dụng 80%

-         Hiệu quả làm việc tốt hơn 500%

-         Có nhân sự vận hành ngay , không chờ đợi