647e1254bd2b3.png

Khóa học Quản trị Doanh nghiệp

Giám Đốc Smart CEO PRO

   Khóa học Smart CEO là một khóa học về Quản trị Kinh doanh được thiết kế đặc biệt dành riêng cho các Chủ Doanh nghiệp và các nhân sự muốn trở thành Nhà Quản lý và Điều hành chuyên nghiệp có kỹ năng và kinh nghiệm. Với ưu điểm

· Chiến lược từ Startup đến Tập Đoàn, bắt đầu từ số 0

· Nội dung học thực chiến, Thực Chiến và THỰC CHIẾN

· Thực hành các dự án kinh doanh thực, lợi nhuận thực

Sau khóa học Học Viên có thể trang bị cho mình một nền tảng tri thức vô giá. tiết kiệm HÀNG TỶ ĐỒNG và hàng CHỤC NĂM quá trình thử nghiệm, sai lầm và thất bại.

Đặc biệt. Học Viện còn có sẵn những chiến lược, kế hoạch và các phòng ban giúp DN đạt được mục tiêu nhanh nhất. Và còn có thể tham gia vào Liên Minh Tập Đoàn và được hỗ trợ đầu tư


647e12c7724ae.png

Chương trình hỗ trợ VIP

· Học viên trong quá trình học sẽ được hỗ trợ thực hành trong các dự án kinh doanh thực tế
và có thể có lợi nhuận ngay từ chính các dự án thực tập, phát triển DN ngay trong quá trình học ...

· Học Viên Sau khi tốt nghiệp sẽ được giới thiệu, bố trí vào vị trí Quản lý / Điều hành trong các công ty, tập đoàn.

· Học Viên Tốt nghiệp xuất sắc sẽ cấp Học Bổng đầu tư vốn lên đến 999 triệu đồng

Đây là chính sách ĐỘC QUYỀN DUY NHẤT tại VN , chưa có trường , trung tâm đào tạo nào dám thực hiện