TẬP ĐOÀN LIÊN MINH VIỆT

Tập Đoàn Liên Minh Việt được thành lập với sứ mệnh trở thành một cộng đồng LIÊN MINH các chủ doanh nghiệp SME. Giúp các doanh nghiệp nhỏ có được sức mạnh của một Tập Đoàn lớn. Liên Minh hỗ trợ cho các Kết nối giao lưu cộng đồng tạo ra nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh, và nhiều giải pháp hỗ trợ kinh doanh MIỄN PHÍ


1. Văn phòng đại diện toàn quốc miễn phí
2. Phòng nhân sự hỗ trợ tuyển dụng miễn phí
3. Phòng kinh doanh miễn phí
4. Phòng tiếp thị marketing miễn phí
5. Phòng đào tạo miễn phí
6. Phòng công nghệ IT / Website
7. Phòng kế toán, tối ưu thuế miễn phí
8. Hệ thống ERP miễn phí
9. Hệ thống Website miễn phí
10. Mentor Cố vấn Chiến lược kinh doanh

Liên Minh còn có Quỹ đầu tư vốn cho các thành viên và hỗ trợ thành viên gọi vốn phát triển dự án...
Và ngoài ra còn có Câu Lạc Bộ với các chương trình giao lưu kết nối các CEO, Giám đốc, hỗ trợ hợp tác kinh doanh cho các thành viên.

0 ITEM
$ 0
Loader GIF